Данни за заявителя:

* Информацията ще бъде използвана, за да бъдете надлежно идентифицирани, и за да се свържем с Вас. Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на Вашата самоличност и осигуряване на Вашите права, свързани с личните данни.


С настоящото заявявам, че оттеглям съгласието си, дадено при процедура за подбор в ЕГТ Интерактив ЕООД за целите на подбор.


Моля, при Ваше желание, да предоставите информация относно причините за оттеглянето на съгласието.

*Задължителни полета